Teatro Para Vivos

Solar Stage, Address: 601 Christie St #176, Toronto, ON M6G 4C7, Toronto

featuring Grupo Teatro Libre, Tocani, Ballet Folklorico Puro Mexico and Grupo Folklorico Tonatiuh

Wychwood Theatre Free Admission!